kontakt

stěhování Praha

Kostelecká 879
196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 283 930 222
+420 283 931 221 dispečink
E-mail: hrubymoving@hrubymoving.cz

stěhování Brno

Brněnská 289
664 61 Holasice
Tel.: +420 547 212 626
E-mail: brno@hrubymoving.cz

stěhování Ostrava

Průmyslový areál Homola
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: +420 596 613 969 skype
E-mail: ostrava@hrubymoving.cz

poptávka

Zeptejte se na CENU!


POJIŠTĚNÍ NAŠICH SLUŽEB

Vážíme si našich zákazníků a chceme, aby měli jistotu v našich službách. Poskytujeme stěhovací, sběrné služby a kamionovou dopravu pod certifikátem ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikovaný systém se vztahuje na "Tuzemské a mezinárodní stěhovací služby, skladování a mezinárodní silniční nákladní dopravu". Máme uzavřené pojistky s vysokým finančním krytím případných nečekaných událostí a rizik. Samozřejmě zařídíme i připojištění u majetku s vyšší hodnotou. Máme smlouvy s těmito institucemi:

  • ALLIANZ pojišťovna, a.s.
  • KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.
  • ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
  • UNIQA pojišťovna, a.s.

ALLIANZ

Pojištění vozidel

- každá vozová jednotka naší společnosti má ze zákona sjednáno povinné ručení a dále havarijní pojištění.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

- všichni naši zaměstnanci z oblasti stěhovacích a skladovacích služeb jsou přihlašováni do námi uzavřené hromadné pojistky

KOOPERATIVA

1. Pojištění odpovědnosti vnitrostátního a mezinárodního silničního dopravce

- pojištění je sjednáno pro pojistná nebezpečí podle právních předpisů platných v České republice s výjimkou Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě

- pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při dopravě prováděné motorovými vozidly uvedenými v seznamu, který je přílohou pojistné smlouvy (aktualizace vozidel probíhá čtvrtletně)

- pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území ČR a Evropy s vyloučením území států bývalého Sovětského svazu avšak včetně Litvy, Lotyšska a Estonska (pro ostatní státy lze sjednat samostatnou pojistku)

- pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč- pojištění je možné jednorázově navýšit na limit Kč 20 000 000 Kč

2. Pojištění zásilek během přepravy podle objemu přepravovaných zásilek

- předmětem pojištění jsou svršky a věci během stěhování, které provádí pojistník

- zásilky, na které se pojištění vztahuje, jsou dopravovány vlastními vozidly pojistníka

- pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropské unie

UNIQA

Pojištění prostor a skladových prostor

- základní živelné nebezpečí – je sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo zřícením letícího tělesa obsazeného osádkou, jeho částí nebo nákladem, dále nárazovou vlnou, kouřem a nárazem silničního vozidla

- ostatní živelné nebezpečí – vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, tíha sněhu nebo námraza

- katastrofická pojistná nebezpečí – záplava, povodeň a zemětřesení

- vodovodní škody – škody vzniklé na pojištěné věci vodou z vodovodního zařízení

- krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění

- pojištění souboru převzatých cizích věcí je pojištěno ve všech případech na 10 000 000 Kč, v případě bodu výše na 1 000 000 Kč

 
Copyright © 2010 Hruby MOVING